Textilhantverk basår sömnad

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom sömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teori.

I kursen sömnad studerar du olika tekniker och metoder i hand- som maskinsömnad. Du använder både industrimaskiner och traditionella symaskiner och syr såväl plagg som accessoarer. I ämnet mönsterkonstruktion och drapering skapar du mönster utifrån individuella mått. I konstsömnad lär du dig olika broderitekniker och får en introduktion till couturebroderi. I skolans färgeri lär du dig färga och bearbeta tyger så att du själv kan färgsätta dina arbeten. Alla hantverkskurser syftar till att utveckla ett undersökande och hållbart förhållningssätt till textila tekniker och material.

I formkursen utvecklar du din kreativitet och känsla för färg och form och arbetar mot att hitta ett eget konstnärligt uttryck. I ämnet materiallära ges grundläggande teoretiska kunskaper om textila fibrer och textilproduktion. I textil- och dräkthistoria får du en kultur- och konsthistorisk grund.

Utbildningen avslutas med att du genomför ett självständigt textilt projekt med handledning i både form och hantverk.

Efter ett år i den praktiska utbildningen behärskar du grundläggande sömnad och kan från egen skiss ta fram en produkt eller ett plagg samt arbeta nyskapande inom det textila området. Textilhantverk basår – sömnad är förberedande för vidare studier inom konst, mode och det textila området på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Ansökan och antagning

Fakta

Omfattning

Utbildningen är på heltid, dagtid mellan 9:00 och 16:00 och har 800 lärarledda timmar per läsår.

Läsåret 2024/2025
19 augusti 2024 – 5 juni 2025.

Behörighetskrav

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Textila erfarenheter, samt förkunskaper inom färg och form är meriterande men inte ett krav.

Antagningsförfarande

Du ansöker med arbetsprover inkl. en kort uppgift, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form.

Du hittar mer information om ansökan och årets arbetsprover här!

Kursavgift

Kursavgiften är 11 000 kr/termin (med reservation för ändringar av avgiften). Vissa materialkostnader tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå.

Utbildningsbevis/intyg

Efter avslutad godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis med betyget godkänd eller icke godkänd.

Ansökningsperiod

5 Februari – 15 April 2024

Bra att veta

Ansökningssidan öppnar 5 februari 2024.

Du ansöker med arbetsprover, CV och ett personligt brev samt intyg på behörighet. Arbetsprover ska bestå dels av din portfolio, dels av en kort uppgift (utförlig information om temat för uppgiften och portfolio finns nedan). Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Ansökan gör du via skolans ansökningssida. Där skapar du en profil och laddar upp dina arbetsprover.

Läs igenom instruktionerna noga innan du börjar, ansökan består av följande.

1. Id-handling

Kopia av ex körkort, pass eller id-kort.

2. Behörighetsgivande handling

Betyg från svenskt gymnasium eller motsvarande.

3. Arbetsprover

Består av två delar: Portfolio och Uppgift: Till din ansökan vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du redogör för med bild och text i en PDF. Uppgift och portfolio ska skickas som en (1) PDF-fil. PDF-filen får väga max 30 MB.

3.1 Portfolio

I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (på de fyra sidorna kan flera skisser/foton/textila verk visas). Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita. Ange vald teknik under varje bild. Märk respektive sida med: ”portfolio”.

3.2 Uppgift

Tolka fritt och med valfri teknik årets tema. Du kan fritt tolka uppgiften och val av material och teknik för arbetsprovet/verket. Fota eller scanna samtliga arbetsprover och spara som pdf-fil. Märk respektive sida med: ”Uppgift”.

Temat för arbetsprovsuppgiften för läsåret 24/25 är: ” I samklang”.

Se exempel på portfolio här:

TIPS! För att underlätta så har vi fått OK att visa några av de nuvarande studerandes portfolios som de skickade in i samband med sin ansökan till HV Skola. Här kan du se exempel på portfolios: Portfolio.

4. Personligt brev

Presentera dig själv och berätta varför du söker utbildningen samt beskriv kort hur du arbetar/vill arbeta inom textil. Max en A4-sida i PDF-format.

5. CV

Skriv ett kortfattat CV där du anger dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter. Max en A4-sida i PDF-format.

6. För dig som söker till Högre textil hantverksutbildning

Intyg som styrker att du genomgått utbildningen Textilhantverk Basår Vävning eller motsvarande (grundkunskaper i vävning (ca 200 h), bindningslära (ca 50h) och konstsömnad (ca 120h). Bifoga intyget (med specificerade timmar och ämnen) samt övriga dokument under ”Övriga” på ansökningssidan.

Döp alla dina dokument med ditt eget namn och vilket dokument det gäller enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf
Exempel: Lisa_Andersson_cv.pdf.

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@handarbetetsvanner.se and we’ll help you with your application. Make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.

Arbetsprov

Består av två delar: Portfolio och Uppgift: Till din ansökan vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du redogör för med bild och text i en PDF. Uppgift och portfolio ska skickas som en (1) PDF-fil. PDF-filen får väga max 30 MB.

Portfolio

I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (på de fyra sidorna kan flera skisser/foton/textila verk visas). Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita. Ange vald teknik under varje bild. Märk respektive sida med: ”portfolio”.

Uppgift

Tolka fritt och med valfri teknik årets tema ”I samklang”. Du kan fritt tolka uppgiften och val av material och teknik för arbetsprovet/verket. Fota eller scanna samtliga arbetsprover och spara som pdf-fil. Märk respektive sida med: ”Uppgift”.

Temat för arbetsprovsuppgiften för läsåret 24/25 är: ” I samklang”.

Ansökningsperiod

5 Februari – 15 April 2024

Antagningsförfarande

Du ansöker med arbetsprover inkl. en kort uppgift, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Du finner mer information om antagningen i vår FAQ.

Kursavgift

Se aktuell kursavgift under respektive utbildning. Materialkostnader tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå.

Utbildningsbevis/intyg

Efter avslutad godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis med betyget godkänd eller icke godkänd.

Utbildningsstart

Utbildningen startar i augusti.

Undervisningstider

Utbildningen är på heltid, dagtid mellan 9:00 och 16:00 och har 800 lärarledda timmar per läsår.

Behörighetskrav Textilhantverk Basår – Vävning Textilhantverk Basår – Sömnad

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Textila erfarenheter, samt förkunskaper inom färg och form är meriterande men inte ett krav.

Behörighetskrav Högre textil hantverksutbildning

För att söka till utbildningen ska du ska ha gått ut Textilhantverk Basår – Vävning på Handarbetets Vänners Skola eller ha motsvarande kunskaper och färdigheter. För att antas till utbildningen krävs goda förkunskaper inom vävning (200h), bindningslära (50h), och konstsömnad motsvarande minst kortkurs, grundnivå, Handarbetets Vänner Skola. Förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Självskattning

Du kan själv få en uppfattning om din behörighet genom att göra detta självskattningstest.

Om du har blivit antagen med förbehåll om komplettering får du alltid ett meddelande med information om hur du blir behörig. Antagningen gäller då med reservation för att du uppfyller behörighetskraven innan terminsstart.

Terminsavgift

Se aktuell kursavgift/terminsavgift under respektive utbildning.

Terminsavgiften betalas en gång per termin. En faktura kommer att skickas ut till dig en gång i början av höstterminen och en gång vid vårterminens start. Den delbetalning om 2000 kr som gjordes vid antagning avräknas från fakturan på höstterminen.

Materialkostnader

Tänk på att vissa materialkostnader tillkommer. Det går inte att på förhand att säga vad materialkostnaderna uppgår till, det är individuellt för varje studerande och projekt. Men du kan själv påverka dina egna materialkostnader genom att välja de material du vill arbeta med.

Ansöka om studiemedel från CSN

Som studerande på våra läsårsutbildningar har du möjlighet att ansöka om studiemedel. Om du studerar en heltidsutbildning på HV är du studiemedelsberättigad utifrån kvoten B1 är för studier på eftergymnasial nivå, det vill säga samma kvot som för högskole- och yrkeshögskolestudier. Vid ansökan på CSNs hemsida finns datum för utbildningen förifyllda, ändra inte dem.

När du fått iväg din ansökan och terminen har startat, kommer du att få en blankett om studieförsäkran på din sida. Denna ska du själv skriva ut, signera och därefter lämna i ett fack på skolans kansli. Skolans administration intygar att du studerar på skolan och returnerar intyget i facket för upphämtning
av dig. Du skickar själv in din studieförsäkran till CSN.

Du har även rätt att söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften. CSN har koll på skolans terminsavgifter så du behöver inte intyga det (även om CSN anger det på sin hemsida). Vi intygar istället att du går på skolan när ansökan har kommit in till oss för påskrift.

Om har frågor gällande ditt studiemedel vänd dig i första hand till CSN. Det är dom som kan ge dig rätt svar utifrån just din situation. www.csn.se.

Stipendier

Under läsåret får vi dock in ett antal kungörelser från en rad olika fonder och stiftelser som har stipendier som du i många fall kan söka.

Ibland kan det också vara möjligt att erhålla stipendier från olika lokala och nationella stipendiefonder. Kolla hur det ser ut på din hemort, eftersom många stipendiefonder har lokal anknytning. Du hittar grundläggande information genom länsstyrelsernas stiftelsedatabas på www.stiftelser.lst.se, där du kan söka på läns- och kommunnivå samt på ändamål.

Högre textil hantverksutbildning ger dig under två års heltidsstudier möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom textilt hantverk. Utbildningstiden är fördelad på 962 timmar hantverksämnen, 368 timmar färg och form samt 270 timmar teoretiska ämnen.

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom vävning och konstsömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teoretiska ämnen.